ควบคุมทุกอย่างได้ในมือของคุณ

           

ICE-KIT

ด้วย:

11CH IR RECIEVER

เครื่องรับอินฟาเรดรีโมทคอนโทรล 11ช่อง

คุณสมบัติ

-ควบคุมอุปกรณ์ได้ทั้งหมด 11 ช่อง (รีเลย์บนปริ้นท์ 10 ช่อง ต่อรีเลย์ภายนอก 1 ช่อง)
-ใช้ร่วมกับอินฟาเรดรีโมทคอนโทรลทั่วไปที่ใช้ฟอร์แมท RC-5
-สามารถโปรแกรมให้เครื่องเรียนรู้เพื่อกำหนดปุ่มและการทำงานได้ด้วยตัวเอง
-แต่ละช่องโปรแกรมเลือกปุ่มการทำงานได้ 4 แบบคือ กดเปิด(ON), กดปิด(OFF), กดเปิดกดปิด(TOGGLE),
 กดเปิดปล่อยปิด
(MOMENTARY-ON)
-ไฟเลี้ยง DC12V
-คอนแทครีเลย์บนปริ้นท์ 7A 250Vac 50/60Hz
-ขนาดแผ่นปริ้นท์ 4นิ้ว x 5นิ้ว

ประโยชน์                   
สามารถใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า-แบตเตอรี่ทุกอย่างด้วยรีโมท
คอนโทรล      เครื่องรับนี้สามารถทำงานร่วมกับอินฟาเรดรีโมทคอนโทรลชนิดฟอร์แมท
RC-5  ที่ใช้กับทีวี
โดยทั่วไป     เอาท์พุททั้งหมด 11 ช่อง  โดยช่อง
#0-#9มีรีเลย์อยู่แล้ว   ส่วนช่อง#10ต่อใช้รีเลย์ภายนอก

เอาท์พุทแต่ละช่องสามารถโปรแกรมเลือกกำหนดปุ่มกดและวิธีควบคุมได้ 4 วิธีคือ
      
·    กดปิด(off): คือกดปิดช่องเอาท์พุท
      
·    กดเปิด(on): คือกดเปิดช่องเอาท์พุท
      
·    กดเปิดกดปิด(toggle): คือกดเปิดกดปิดช่องเอาท์พุท ใช้ปุ่มเดียวกัน
      
·    กดเปิดปล่อยปิด(momentary-on): คือกดเปิดช่องเอาท์พุทปล่อยปิด

คลิ๊คดูรายละเอียดและวงจรได้ที่นี่

ราคาชุดประกอบลงปริ้นท์  1000 บาท      ราคารีโมทคอนโทรล 150 บาท (พิเศษสั่งซื้อก่อน 31สค.2557 แถมรีโมทคอนโทรลฟรี)